Deniz Demir
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ‘‘Filistin-İsrail Sorunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyelerinin Soruna Yaklaşımı’’ başlıklı lisans teziyle yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı’nda ‘‘Doğu ve Batı Siyaset Düşüncesinde Devlet Anlayışı ve Güvenliğinin Mukayesesi: Kınalızade’nin Ahlak-ı Alaisi ve Machiavelli’nin Prens’i’’ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmektedir. Dış basın, uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında danışmanlık yapmaktadır.
Güvenliğe İnsan ve Vicdan Odaklı Yaklaşım: Afrin ve Zeytin Dalı Harekâtı Deniz Demir  
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ‘‘Filistin-İsrail Sorunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyelerinin Soruna Yaklaşımı’’ başlıklı lisans teziyle yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı’nda ‘‘Doğu ve Batı Siyaset Düşüncesinde Devlet Anlayışı ve Güvenliğinin Mukayesesi: Kınalızade’nin Ahlak-ı Alaisi ve Machiavelli’nin Prens’i’’ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasını sürdürmektedir. Dış basın, uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında danışmanlık yapmaktadır.