Bilal Salaymeh
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Salaymeh, hali hazırda Cenevre'de bulunan The Graduate İnstitute of International and Development Studies İHEİD'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Salaymeh ayrıca SETA Dış Politika Araştırmaları biriminde 2016 ile 2019 yılları arasında görevde bulundu, Suriye Gündemi kurucu ekibinde de yer aldı.
Suriye İç Savaşında Süveyde’de Bulunan Dürziler Lüceyn Alravi  
Aslen Bağdatlı olup Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da doğmuştur ve Amerikan okulunda eğitim almıştır. Şu an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisidir.
Başarısız YPG-ENKS Görüşmeleri Sonrasında ENKS, Türkiye ve Suriye Muhalefetine Yakınlaşmaya mı Çalışıyor?  Emre Güngör  
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler eğitimine başlamış, farklı programla Babeş Bolyai ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Güncel olarak Suriye Krizi, Kamu Diplomasisi konularında çalışmaktadır.
İran’ın ‘Şiilik ve Fars milliyetçiliği çerçevesinde Suriye’deki “softpower” uygulamaları Taha Kermani  
Taha Kermani İran’da başladığı iletişim eğitimini Türkiye’de gazetecilik bölümünde tamamlamıştır ve İran hakkındaki serbest gazetecilik faaliyetlerine Türkiye’de devam etmektedir