Rejimin "Şebbihaları": Ulusal Savunma Güçleri (USG)
13 Ağustos 2020

Ulusal Savunma Güçleri (USG) Quwat el-Difa el-Watani

Esed rejiminin, 2012’de muhalifleri bastırmak adına koordine edip donattığı ve literatüre “şebbiha” olarak geçen Halk Komiteleri başta olmak üzere, rejim yanlısı milis güçlerin ortak çatı altında birleştirildiği silahlı örgüttür.

Kuruluş aşaması ve sonrasında İran’ın yoğun eğitim ve fon desteği olmuştur.

Çok sayıda savaş suçuna karıştığı tespit edilen USG unsurlarının, askeri kapasitesi net olarak bilinmemektedir. Süreç içerisinde en az 60 bin en fazla da 100 bin militan seviyesinde bulunduklarına dair iddialar ve raporlar bulunmaktadır.

USG, ülkedeki diğer rejim yanlısı milisler ile ordu arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Rejim ordusu ve istihbaratının USG üzerindeki etkisi yadsınamaz derecede büyüktür. İran ve Hizbullah da USG’nin sevk ve idaresi hususunda etkili diğer aktörlerdir.

Genel itibariyle Nusayriler ve Hıristiyanlardan oluşsa da USG unsurları içerisinde, başta Humus çevresinden olmak üzere çok sayıda Sünni milis de bulunmaktadır. Rejime bağlılıkları devam eden aşiretler ve savaş öncesi dönemde de rejim ile yakın ilişkilere sahip olan yasadışı işlerle uğraşan aileler, temel insan kaynağını oluşturmaktadır.

USG, rejimin kontrolündeki her bölgede uzantılara sahiptir. Şam, Halep, Suveyde, Rakka, Deirezzor, Humus, Hama, Haseke, Şam, Lazkiye, Kuneytra, Dera ve İdlib’de USG rejimin yanında operasyonlara katıldı.

Bu çatışmalar esnasında çeşitli muhalif gruplara ek olarak dönem dönem YPG ve DAEŞ ile de çatışmalara girdiler.

Yaşadığı şehirdeki USG unsurlarına katılan bir milisin, aynı yerde görev yapacak olması pek çok kişiyi rejim ordusu bünyesinde askerlik yapmak yerine USG’ye katılmaya yönlendirmektedir. USG milislerine ödenen maaşların da ordu bünyesindeki er ve erbaşlara ödenen miktarlardan fazla olduğu bilinmektedir.

Yağmacılık, gasp ve adam kaçırma da USG milislerinin maddi motivasyonları arasında bulunmaktadır. USG unsurlarının karıştığı yağma olayları ve disiplinsiz kimi uzantılar yüzünden Rejim ordusu ile USG arasında da küçük çaplı çatışmalar yaşanmıştır.