Mart 2011-Eylül 2020 Tarihleri Arasında Vilayetlere Göre İsmen Tespit Edilen Sivil Can Kayıpları
05 Nisan 2021