Kuvat el Fahd
12 Ekim 2020

Dürzi milis gücü olan örgütün merkezi Suveydedir.  Aynı isimle bir başka Dürzi milis gücü de Kanavat kasabasında faal olup bu örgütle ilişkisi yoktur.

Örgütün kapasitesi bilinmemekle birlikte küçük çaplı bir milis gücü oldukları düşünülmektedir.

Örgüt adını rejime karşı mesafeli duruşuyla bilinen Dürzi Şeyh Ebu Fahd Vahid el-Bal’us’tan almaktadır. El-Bal’us, iç savaşın patlak vermesinin ardından bölgede yaşayan Dürzileri çatışmanın etkilerinden korumak amaçlı Dürzi milis yapıların kurulmasına öncülük eden isimdir. Aynı zamanda El-Bal’us, Dürzilerin rejimin muhaliflere karşı savaşında zorunlu olarak silah altına alınmasına karşı pozisyonuyla da bilinmektedir. Ebu Fahd Vahid el-Bal’us Eylül 2015’te faili meçhul bir saldırı sonucunda öldürüldü.

Örgüt, Suveyde’nin bilhassa doğusunda dönem dönem DEAŞ’a karşı mücadele etmiştir. Halihazırda Suveyde’deki pek çok Dürzi milis grubu gibi yerel kolluk kuvveti görevi icra etmektedirler.

Siyasi olarak Rusya’ya yakın konumda olan örgütün, Şam’ın Suveyde siyasetiyle de sorunları bulunmaktadır.

Rejimin, Dürzi bölgelerindeki gözaltıları, rejim milislerinin karıştıkları kaçırma olayları ve zorunlu askerlik uygulaması Şam ile aralarındaki önemli fikir ayrılıklarının sebeplerindendir.

Siyaseten Rejim karşıtı konumlanan çatı milis yapısı Rical el-Karama’dan ayrılanlar tarafından kurulan örgütün,  Rejim ile ilişkileri bölgede rejim tarafından tutuklanan Dürziler sebebiyle sorunludur.

Rusya ile yakın olunmasına karşın Rusya’nın ağır silahların teslimi ve Suveyde dışında çatışmalara katılma teklifini reddeden örgüt, yerel bir Dürzi milis yapısı olarak varlığını sürdürmektedir. Moskova’nın Kuvat el-Fahd’ı 5.Kolordu bünyesine katmak isteği de yine Suveyde dışında çatışma gerekliliği sebebiyle örgüt tarafından kabul görmemektedir.