Halk Direnişi Grubunun Der’a ve Şam’daki saldırıları
09 Şubat 2019