Halep’in Güney Batısında Kanatir, Kirbat Jajraya ve Kafr Halab köyleri rejim tarafından ele geçirildi
10 Şubat 2020