Afrin’de TSK’ya Karşı Savaşan Şii Milis Grup: İmam El Bakir Tugayı
28 Eylül 2018

Afrin’de TSK’ya Karşı Savaşan Şii Milis Grup: İmam El Bakir Tugayı

İsmini Şii inancındaki 5. imamdan alan tugay; İran, Nuceba ve Hizbullah’a bağlı olarak hareket etmektedir.

2012’te ortaya çıkmaya başlayan grup 2014’te Halep’te faaliyetlerine başlamıştır. İran’ın Suriye’deki Milli Savunma Kuvvetleri içindeki Şii milis grubudur.

2006 yılında Lübnan Savaşında Hizbullah yanında yer alan milislerden ve Suriyeli savaşçılardan oluşmuştur. Suriye milliyetçiliği ve radikal Şii ideolojiyi savunan grubun[1] 2000–4000 kadar üyesi olduğu tahmin edilmektedir.[2]

Komutanları iki kardeş olan Hamza Bakir ve Halid Bakir’dir.

Tugay, Aralık 2017’de yaptığı açıklamada İsrail’e karşı savaş yemini etmiştir.[3]

6 Nisan 2018’de yayımladığı bildiriyle Suriye’deki Amerikan askeri birliklerine saldırı ve cihad çağrısında bulunan grup, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kasım Süleymani ile de bölgede yakın ilişki içerisindedir.[4]

Suriye ordusu içinde kendisini “ilk yardımcı” olarak nitelendiren el-Bakir, önemli Milli Savunma Kuvvetlerinden biri olarak görülmektedir.[5]

Tugay, Halep şehrinin kuzeyinde Nübl ve Zehra’daki Şii köylerin kurtarılması ve kuşatılması operasyonlarında yer almış, Suriye’nin doğusundaki kırsal alanlarda ve kıyılarda da faaliyet göstermiştir. Hama, Palmira ve Halep’te konumlanmaktadır.

Askeri faaliyetlerinin yanı sıra kontrol ettiği bölgelerde ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Halep kenti içindeki ulaşım sektörünün bazı bölümlerini işleten grup yerel yönetim faaliyetlerinin sağlanmasında da etkilidir.[6]

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonuna YPG safında katıldığı bilinen[7] grubun verdiği askeri kayıp bilinmemektedir.

İnfografik Hande Karataş’ın çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır.

KAYNAKÇA
1)HTTP://TRENDSİNSTİTUTİON.ORG/LİWA-AL-BAQİR-THE-BAQİR-BRİGADE-İN-SYRİA/
2)HTTPS://WWW.NYTİMES.COM/VİDEO/WORLD/MİDDLEEAST/100000005921109/İRAN-SYRİA-MİLİTİA-US-TROOPS.HTML?PLAYLİSTID=100000005638006
3)HTTPS://WWW.LONGWARJOURNAL.ORG/ARCHİVES/2018/04/İRGC-CONTROLLED-SYRİAN-MİLİTİA-DECLARES-JİHAD-AGAİNST-US-FORCES-İN-SYRİA.PHP
4)HTTPS://WWW.LONGWARJOURNAL.ORG/ARCHİVES/2018/04/İRGC-CONTROLLED-SYRİAN-MİLİTİA-DECLARES-JİHAD-AGAİNST-US-FORCES-İN-SYRİA.PHP
5)HTTP://WWW.AYMENNJAWAD.ORG/18859/THE-LOCAL-DEFENCE-FORCES-REGİME-AUXİLİARY-FORCES
6) HTTPS://SYRİA.CHATHAMHOUSE.ORG/RESEARCH/THE-REGİME-AND-LOYAL-MİLİTİAS-WİLL-STRUGGLE-TO-DİSENTANGLE-THEİR-RELATİONSHİP
7)HTTPS://YALLASOURİYA.WORDPRESS.COM/2018/02/21/OPERATİONOLİVEBRANCHSHİA-MİLİTİAS-SENT-TO-AFRİN/