5 Haziran-1 Eylül 2021 Arası Dönemde Cebel Zaviye Bölgesini Hedef Alan Rus-Rejim Saldırıları
15 Eylül 2021