313 Güçleri (Kuvat 313)
22 Eylül 2020

Liva Seyyide Rukiye’nin bir alt grubu olarak kurulan örgüt, 2016’da Liva Seyyide Rukiye yapılanmasından ayrılarak bağımsız olarak faaliyetlerine devam etti. 2018’de Yerel Savunma Güçleri (YSG) çatısı altına girdi. Halen bir YSG unsuru olarak hareket ettikleri bilinmektedir.

YSG çatısı altındaki grubun milisleri ekseriyetle Suriyeli Şiilerden oluşmaktadır. Milislerin içerisinde Şam ve çevresinden gelenlerin varlığı dikkat çekmektedir.

Örgüte ait görseller, logolar ve milislerin kullandıkları peçlerde “Mehdi”, “Seyyide Zeyneb”, “İslami Direniş”, “Rafızi” gibi mezhebi ve siyasi semboller yer almaktadır.

Gruba ismini veren 313 sayısı da dini bir referanstır. Bedir Savaşı’nda Hz. Muhammed’in emrindeki Müslüman askerlerin sayısının 313 olduğuna dair rivayetler ile Şii inancında Mehdi’nin zuhuru sonrası 313 yardımcısı (ashabı) olacağına dair iddialar, 313 sayısına sembolik önem kazandırmaktadır.

 313 sayısı, Kuvat 313 haricinde Fevc Ebu el-Haris ve Saraya el-Ariin örgütlerinin amblemlerinde de yer almaktadır.

Grubun askeri kapasitesine dair net bilgiler olmamakla birlikte kısıtlı kapasiteye sahip küçük bir örgüt oldukları düşünülmektedir.

Şam, Dera, Süveyde, Deyr ez-Zor, Tedmür, Hama, Halep kırsalı gibi bölgelerde çok sayıda çatışma ve harekata katılmışlardır.

Deyr ez-Zor, Dera ve Kuneytra cephelerinde 60’ın üzerinde kayıp vermişlerdir.