Röportaj Serisi: Yargıç Abdulhey el Tevil

Yargıç Abdulhey el Tevil Şam üniversitesinde hukuk okumuş ve 1998’ten itibaren Suriye mahkemelerinde görev almıştır. 2012 senesinde rejimden ayrılmıştır ve Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde çalışmaktadır.

Röportajı gerçekleştiren: Ömer Özkizilcik

  • Suriye devrimin şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu anki durumda Suriye devrimi şiddetli bir askeri çatışmadan siyasi bir çatışmaya geçmektedir. Bu süreçte sivil halkın çoğunluğu geçmiş dönemdeki büyük acılara rağmen devrimi baskıcı ve zalim rejime karşı desteklemektedir.

  • Suriye muhalefetinin bu duruma düşmesinin sebepleri sizce nedir?

Gerçek Suriye muhalefeti kapasite ve performans açısından tükenmiş ve zayıflamıştır. Uluslararası veya bölgesel güçler tarafından belirli ajandalar doğrultusunda desteklenen muhalifler, Suriyelileri gerçek ihtiyaçlarını ve taleplerine karşın hareket etmiştir. Bu durum ise muhalefeti halk ile iyi ilişkiler kurmaktan engellemiştir. Bazı gruplar sadece özel ajandalara ve belirli aktörlere çalışmıştır. Suriye muhalefeti devrimci elitler tarafından yönetilmelidir. Bu gerçekleşirken milli çıkarların gözetilmesi ve Suriyelilerin talepleri öncelikli olmalıdır. Bölgesel ve küresel aktörler ile karşılıklı çıkar doğrultusunda ilişki kurulmalıdır.

 

  • Türkiye’nin Suriye’deki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Suriye’de neyi doğru neyi yanlış yapmaktadır?

Suriye devriminin başından bu yana Türkiye Suriye halkının hedeflerine ulaşması için olumlu bir rol oynamıştır. Türkiye bu yönde elindeki tüm imkanları uluslararası konjonktür ve bölgesel dinamikler bağlamında kullanmaya çalışmıştır. Türk devleti Suriyeliler için güvenli bir liman olmuştur ve elindeki tüm güç ile Suriye sosyal hayatın güvenirliği için önemli adımlar atmıştır. Kendi sınırları içerisinde ve sınır ötesinde Türkiye sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamıştır. Türkiye ayrıca kendi himayesi altındaki bölgelerde devrimin ruhunun özgürce yaşayabilmesi ve yeşerebilmesi için güvenli bir alan oluşturmuştur. Türk devleti uluslararası sisteme entegre bir ülke olarak Suriye meselesine mutedil ve etkili bir devlet olarak yaklaşmaktadır. Suriye ile güvenlik, siyaset ve askeri birimlerin ilgileniyor olmasında bazı konularda daha iyi kararlar verilebilirdi. Bazı siyasi, askeri ve idari kadroların ve liderlerin seçimi daha doğru yapılması gerekmekteydi. Halk desteğini elde edebilmek üzere özgürleştirilmiş bölgelerdeki istikrar çok önemlidir. Ayrıca ben Türkiye’nin terörle mücadelede yavaşladığını düşünüyorum, özellikle 2014’ten sonra yayılan ayrılıkçı Kürtlerden oluşan PKK çetelerine karşı.

 

  • Sizce Türkiye Suriye’de ne yapmalıdır? Tavsiyeleriniz olacak olursa bunlar ne olur?

Türk devleri özgürleştirilmiş bölgelerdeki sosyal güvenliğin sağlanması için desteğini sürdürmesi gerekmektedir. Bunu yaparken milli hedefleri olan kişilerin idari işlerde görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türkiye Suriye halkının davasını uluslararası arenada desteklemeyi sürdürmelidir ve Suriye için milli kurumların kurulmasında Suriyelilere yardımcı olmalıdır.

mm
Suriye’de devam etmekte olan iç savaşın siyasi, insani ve askeri yönlerini en güncel, anlaşılır, olabildiğince objektif ve yalın bir dille Türkiye kamuoyuna ulaştırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen haber-analiz portalıdır.