Zeytin Dalı harekâtına katılan Suriyeli muhalif gruplar

Zeytin Dalı Harekatına katılan Suriyeli muhalif gruplar iki ayrı açıdan değerlendirilebilir. Birincisi ‘Milli Ordu’, ikincisi gruplar nezdinde. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Suriyeli muhalif gruplar Suriye Geçici hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı altında Genelkurmaylık ve Milli Ordu kurmuşlardı. Kurulan Milli Ordu 3 ayrı Kolordu’dan oluşmaktadır ve uluslararası kamuoyu tarafından kabul gören Suriye muhalefetin siyasi kanadına bağlı ilk askeri yapılanmadır. Milli Ordu’nun kontrolü Suriye Geçici hükümetindedir ve maaşları geçici hükümet tarafından ödenmektedir.

Milli Ordu hakkında daha kapsamlı bilgi için bakınız: buraya tıkla

Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Suriyeli muhalifleri gruplar bazında ele alındığında katılan gruplar Liva Sukur el Şimal, Ahrar el Şarkiyye, Ceys el Nukba, Feylak uş Şam, Liva Sultan Süleyman Şah, Liva Sultan Mehmet Fatih, Liva el Vakkas, Cephe Şamiye, Muntassır Billah Tümeni, Fırka Sultan Murad, Liva Şimal, Liva Semerkand, 23. Fırka, 9. Tümen, Fevc el Mustafa, Liva el Evvel el Magavir ve Liva Usud el Fatihin’dir.

Liva Sultan Süleyman Şah, Liva el Vakkas, Liva Semerkand, Fevc el Mustafa, Liva el Evvel el Magavir ve Liva Usud el Fatihin Fırat Kalkanı Harekatı esnasında veya sonrasında kurulan gruplardır.

Zeytin Dalı harekâtına katılan Suriyeli muhalif gruplar
Zeytin Dalı harekâtına katılan Suriyeli muhalif gruplar
mm
Suriye’de devam etmekte olan iç savaşın siyasi, insani ve askeri yönlerini en güncel, anlaşılır, olabildiğince objektif ve yalın bir dille Türkiye kamuoyuna ulaştırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen haber-analiz portalıdır.