Rusya ve Amerika arasında yapılan geçici ateşkes mutabakatı Arap basında değişik yorumlarla karşılandı. Ateşkese ve uygulama imkânına genelde kuşkuyla bakan değerlendirmeler, rejimin ve diğer bölgesel aktörlerin tepkilerini anlamaya çalışıyor.

11--

Ürdünlü El-Ghad gazetesinde Fahed El-Heytan ‘Suriye’de ateşkes dayanır mı?’ diye yazdı. El-Heytan’a göre uzun ve zor bir süreçten sonra varılan bu mutabakat başarısız olma ihtimalini içinde barındırıyor. El-Heytan, özellikle tarafların birbirlerine güvenmemesi, bazı şartların uygulamasının zor olması ve mutabakatın değişik tefsirlere maruz kalması dikkate alındığı zaman ateşkesin ömrü ile alakalı sonuçların belirginleştiğini belirtiyor. Ayrıca El-Heytan yazısında, bölgesel aktörlerin rolünün önemli olacağını vurguluyor. Bir yandan İran ve müttefiklerinin kazanımlarından kolay kolay vazgeçmeyeceğini ve muhalefeti tamamen bitirmeden önce çekilmeyeceğini ifade ederken, öte yandan ise Suriye’de Kürt silahlı gruplara karşı açık bir savaşa giren Türkiye’nin ateşkesle çok ilgilenmiyor gibi gözüktüğünü iddia ediyor.

22--

Katarlı Raya gazetesinin başyazısına göre ateşkes üzerine Rusya ve ABD mutabakatı uluslararası toplumu Suriye meselesinin çözümünde ciddi bir imtihanla karşı karşıya getiriyor. Gazeteye göre bu ciddi imtihan sadece ateşkesin uygulamasında değil, aynı zamanda müzakere masasına oturmak için muhalefetin koyduğu taleplerin yerine getirilmesiyle de ilgili. (Zira bu talepler Suriye halkının hayatını ve geleceği belirleyen meşru taleplerdir.) Gazete, “Şehirlere uygulanan kuşatmalar ve hem rejimin hem de Rusya’nın yaptığı saldırlar sona ermediği müddetçe ateşkesin bir anlamı yoktur.” ifadelerini kullanıyor.
33--

Suudi Arabistan’da Ukaz gazetesi ateşkesi ‘rejime bağlayan ateşkes’ şekliyle değerlendirdi. Ateşkes mutabakatına sahadaki aktif gruplara danışılmadan varıldığını söyleyen gazete, ‘rejim hava saldırısı düzenlememesi veya sahada ilerlememesi konusunda herhangi bir güvenlik tedbiri var mı?’ diye sordu.

Gazeteye göre ateşkes hakkında korku ve kuşkular yaratan diğer mevzu ise Esed’in açıklamaları, zira Esed her zamanki anormal tavırlarıyla Suriye’nin yaşadığı içler acısı durumunu göz ardı ederek gelecek Nisan ayında parlamento seçimlerinin yapılacağından bahsediyor. Gazeteye göre, ‘uluslararası toplum bu savaşı bitirecek bir ateşkes istiyorsa şayet Esed’i ateşkese uymaya zorlanmalı’.

4--

Lübnan’ın Es-Safir gazetesinde Ziyad Haydar, ‘Suriye’de ateşkes: Önemli olan uygulamadır’ başlıklı bir makale kaleme aldı. Haydar’in iddiasına göre Şam’daki yönetim ateşkes olmasından ziyade havada savaş uçaklarının sesi ve sahada kara kuvvetlerinin ilerlemesini tercih ediyordu. Haydar’a göre ateşkes özellikle güney cephesinde ve Humus’un kuzeyinde geçerli olacaktır. Kuzey cephesinde ise Nusra Cephesi olması nedeniyle ateşkesin bir anlamı yoktur. Haydar şöyle devam ediyor: “Diğer gruplar ve özellikle Ceyş el-Fetih altında olanlar hedef listesinin dışında kalmak için Nusra Cephesi’yle ilişkileri kestiğini ilan etmeye zorunda kalacaklardır. “

mm
Suriye’de devam etmekte olan iç savaşın siyasi, insani ve askeri yönlerini en güncel, anlaşılır, olabildiğince objektif ve yalın bir dille Türkiye kamuoyuna ulaştırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen haber-analiz portalıdır.