Son günlerde YPG-SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde özellikle de Azez bölgesinde Rus desteği alarak muhalefete karşı ilerlemeleri ve Türkiye’nin bunu engellemeye yönelik müdahalesi, Arap basında geniş yankı buldu. Genel olarak Kuzey Suriye’deki PYD örgütünün Türkiye’ye karşı bir kart olarak kullanıldığını değerlendiren haber ve makaleler, bölgede yeni bir denklemin ortaya çıktığını vurgular nitelikte.

bb2

Suriyeli yazar Fatma Yasin, El-Arabi El-Cedid gazetesinde son gelişmeleri ‘Kürtler baskı unsuru’ başlığı altında değerlendirdi. Yasin’e göre Kürtler Rusya tarafından Türkiye’ye karşı bir kart olarak kullanılmaktadır. Zira yazarın ifade ettiği gibi Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinden önce Kürtler Rusya için o kadar önem taşımamaktaydı. Fakat yazara göre, uçak düşürüldükten sonra Rusya, Türkiye’yi kışkırtmak adına Kürtler ile yakın ilişkiler kurmaya başladı ve hava desteği sağlamaya çalıştı. Hatta PYD’nin eş başkanı Salih Müslim’i müzakere delegasyonuna sokmaya da çalışmıştır.

Yasin, örnekler vererek Kürtlerin bölgesel siyasette bir kart olarak kullanılmasının ve araçsallaştırılmasının ilk defa olmadığını ifade etmiştir. Yasin yazısında, İran Şahı’nın Irak’taki Baas rejimine karşı Kürt kartını kullandığı gibi, baba Esed’in de Türkiye’ye karşı Kürtleri kullandığını aktarmaktadır. Lakin iki örnekte olduğu gibi sonuç olarak Kürtler bir süre kullanıldıktan sonra bölgesel aktörler tarafından tekrar kenara atılmıştır.
x222

Lübnanlı yazar Hüda el-Hüsayni ünlü Şark el-Awsat gazetesinde ‘Suriye Kürtlerinin yayılmacılığı Rus-Türk savaşı tehdidi taşımaktadır’ diye yazmıştır. El-Hüsayni Suriye’deki Kürt meselesinin bölgede savaşın alevlenmesi için katalizör olduğunu ifade etmektedir.

Yazar bu meselenin Türkiye ulusal güvenliği için ne kadar hayati bir mesele olduğunu anlatarak, Rusya’nın da bunun farkında olduğunu bilerek Türkiye aleyhine kullanmaya çalıştığını ifade etmektedir. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmasına izin vermeyecek olsa da El-Hüsayni’ye göre ABD, Türkiye’nin müdahalesine karşıdır ve NATO’nun Rusya ile karşı karşıya gelmesini istememektedir. El-Hüsayni nihayetinde bu meselenin diplomatik yollarıyla çözülmesi gerektiğini söyleyerek bu konuda Almanya’nın ve özellikle Merkel’in iki tarafa baskı uygulayarak çözümde bir rol alabileceğini ifade etmektedir.
7

Arabi 21 haber sitesine yazan Said El-Haj ‘Kürtler’in desteklenmesinde Amerika-Rusya rekabeti’ başlıklı bir yazı kaleme almıştır. El-Haj’e göre Türkiye, PYD’nin ilerlemesinden ziyade,  hem Rusya hem de Amerika’dan aldıkları destekten rahatsız olduğunu ifade etmektedir. ABD, Kürtler’i İŞİD’e karşı savaşmakta kullanırken, Rusya ise Türkiye’yi uçaklarını düşürmesinden dolayı cezalandırmak adına Kürtleri kullanmaktadır.

El-Haj yazısında, “Amerika ve Rusya Kürtleri kendi çıkarı ve hedefleri için kullanılmak istese de, Kürtlerin sahada gerçekleştirmeye çalıştığı kendi hedefleri de var” ifadesini kullandı. Lakin yazar, Kürtler eğer tarihe bakarlarsa Rusya ve Amerika’dan beklentileri Mahabad Cumhuriyeti ve Baba Esed ile Öcalan ilişkileri örneklerinde olduğu gibi boşa çıkabilir uyarısında da bulunuyor.

6

El-Hayat gazetesinde Ghassan Şarbel ‘Kürtler ve Haritalar’ başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Şarbel, Suriye ateşi alevlenince Kürtlerin önüne tarihi  bir fırsat geldiğini söylemiştir. Yazıda yer alan değerlendirmeler şöyledir:

“İŞİD’in Kürtleri ısrarlı bir şekilde hedef alması onlara benzeri görülmemiş uluslararası bir sempati sağlamış, Kobani savaşı ise askeri varlıklarını meşrulaştırmıştır. Öte yandan Amerika’nın desteği zaten alenidir, Rusya ise temsilcilik açmalarına izin vermiştir. Kürtler artık bugünden sonra eski Suriye’ye dönüş yoktur diye söylemeye başlamışlardır.”

Şarbel’e göre bu gelişmeler Türkiye’deki Kürtlerin hayâllerini de uyandırmıştır. Zamanla bunlar da öz yönetim talebini açık bir şekilde dile getireceklerdir. Şarbel yazısının devamında, “Kim bilir? Belki ilerde İran’daki Kürtlerin benzer bir talepte bulunacaklarını duyabiliriz” ifadesini kullandı. Şarbel, “Haritalar bundan sonra ancak Kürtlerin arzuları dikkate alarak istikrar sağlayabilir” diye yazıyı son vermiştir.

mm
Suriye’de devam etmekte olan iç savaşın siyasi, insani ve askeri yönlerini en güncel, anlaşılır, olabildiğince objektif ve yalın bir dille Türkiye kamuoyuna ulaştırmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen haber-analiz portalıdır.